WSZELKIE UNOWOCZEŚNIENIA

Rów­nież kamizelka, w przeciwieństwie do poprzedniego okresu, gdy królowała ostentacyjnie pokazywana, była teraz omal że niewidoczna, zwyczajnie za­kryta wierzchnim ubiorem, zapiętym na ostatni guzik. Dosłownie/Albowiem /jedną z szczególnych Cech lat sześć- ( dziesiątych i siedemdziesiątych było \ zapinanie jednorzędowe marynarki ‚tylko na jeden guzik, najwyższy, tuż pod brodą. Istniał nawet zwyczaj za­pinania żakietów, marynarek i fraków na małą patkę, umieszczoną bardzo wysoko. Poły wszystkich ubiorów skró­ciły się znacznie i przybrały kształt prostszy. Ramiona i rękawy krojono bardziej szerokie, nawet przesadnie u góry i w łokciach, aby umożliwić ruchy szybkie i swobodne. Ważną czę­ścią ubioru modnego mężczyzny były’ spodnie. Po kroju spodni i wysokości lub obniżeniu kołnierza koszuli może­my dokładnie określić datę kostiumów męskich z lat 1850—1870.

Witaj na moim serwisie! Nazywam się Beata Iwańska na co dzień pracuje w banku, ale moją wielką pasją jest moda, dlatego też zrodził się pomysł prowadzenia tego serwisu. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody i urody. Zapraszam do lektury!