WOJSKOWE NIEPOWODZENIA

Pamięta się niepo­wodzenia wojskowe Napoleona III i Sedan, ale zaciera się w. pamięci, że zbudował nowoczesny Pa­ryż z jego bulwarami, mostami i dworcami kole­jowymi. I że te dworce kolejowe w tej samej po­staci i liczbie, umniejszone o jeden, służą dalej i wystarczają Paryżowi obecnie, po’ latach stu. Paryż, do -którego dzisiaj przyjeżdżamy, Paryż sto­lica świata, nie jest miastem starożytnym, bo sta­rożytności w nim nie ma, ani nawet zabytkowym, ani przeciwnie, nowoczesnym. Paryż w swej ar­chitekturze jest najpiękniejszym miastem XIX wie­ku i to jest dzieło tego Napoleona. Wypomina się Napoleonowi III jego krótkie spodnie i próbę od­wrócenia historii.

Witaj na moim serwisie! Nazywam się Beata Iwańska na co dzień pracuje w banku, ale moją wielką pasją jest moda, dlatego też zrodził się pomysł prowadzenia tego serwisu. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody i urody. Zapraszam do lektury!