WOJNY PROWADZONE PRZEZ NAPOLEONA

Wojny pro­wadzone przez Napoleona, tak jakron to rozumiał, wymagały dzielnojct—K^iły oficera. Nie bez po­wodu w okresievempirunjzpoczyna się upowszech­nienie sportu, zatJa\v”na wolnym powietrzu, prze­chadzek, higieny, kąpieli. Strój modnego mężczyzny pokazać miał jego figurę nie tylko zgrabną, ale mocną, zbudowaną klasycznie. Zgodnie z wiedzą o    antycznych posągach nowy mundur pokazać miał naprzód znakomity rzeźbiarsko tors. Dzia­łały tu zbieżnie dwie tendencje: jedna w samej budowie ciała, w estetycznym poprawieniu jego kształtów, druga w jego okryciu, w kostiumie.

Witaj na moim serwisie! Nazywam się Beata Iwańska na co dzień pracuje w banku, ale moją wielką pasją jest moda, dlatego też zrodził się pomysł prowadzenia tego serwisu. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody i urody. Zapraszam do lektury!