W PAMIĘTNIKACH

Przytacza też w swoich pamiętnikach liczne przykłady sensu tego ko­stiumu i stwarza próbę jego ideologii. Pierwotny ‚ wygląd polskiego stroju, poważny i surowy, łączył z wpływami kultury rzymskiej. Byliśmy, według niego, pod Piastami, Jagiellonami i Wazami, praw­dziwie „gens togata”. W instytucjach, w obycza­jach, wyobrażeniach i ubiorach stali się Polacy rzymianami Północy, tak jak później byli północny­mi Francuzami. Strój dostojny łączył się ze szla­chetną dumą, z poczuciem godności własnej, a nawet wyższości.

Witaj na moim serwisie! Nazywam się Beata Iwańska na co dzień pracuje w banku, ale moją wielką pasją jest moda, dlatego też zrodził się pomysł prowadzenia tego serwisu. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody i urody. Zapraszam do lektury!