W MIEJSCE OSOBOWOŚCI

Obok tego człowiek zamożny musiał posiadać ubiór wiejski dla swej rezydencji pod Paryżem i strój podróżny. Tak więc elegant potrzebował co najmniej ośmiu ubio­rów w miejsce jednego uniformu. Ten moment prze­bierania się, zwracania starannej uwagi na coraz inny strój, był i jest charakterystyczny dla człowie­ka, który osobiście nie repre2entuje nic albo nie­wiele, i zdaje sobie sprawę 2 tego choć trochę. W miejsce osobowości, psychicznej lub fizycznej, pokazuje więc swój ubiór, świadczący o zamożności. . guście lub o przynależności do uprzywilejowanej sfery.

Witaj na moim serwisie! Nazywam się Beata Iwańska na co dzień pracuje w banku, ale moją wielką pasją jest moda, dlatego też zrodził się pomysł prowadzenia tego serwisu. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody i urody. Zapraszam do lektury!