W ANGIELSKIM KOSTIUMIE

Znowu, jak w kostiumie an­gielskiego pochodzenia, nie znaleziono do dzisiaj dla tych francuskich ubiorów odpowiednich słów w innych językach. Cechą zasadniczą mody oświe­cenia’była też jej męskość, czyli przewaga męskich elementów w obowiązującej sylwetce. Jak gdyby wzorowy mężczyzna zbuntował się przeciwko sypial- nianej kulturze rokoka i chciał pokazać uwielbia­nej kobiecie, że najważniejszy jest jednak on. Wo- W Ameryce świeżo oswobodzonej był symbolicz­nym ubiorem cnotliwych sekt i przywieziony został do starego kraju z entuzjazmem dla wojny niepod­ległościowej. W Anglii był nakryciem głowy czło­wieka jeżdżącego konno. Podobno dlatego był sztywny, aby chronić jeźdźca od stłuczenia w razie upadku.

Witaj na moim serwisie! Nazywam się Beata Iwańska na co dzień pracuje w banku, ale moją wielką pasją jest moda, dlatego też zrodził się pomysł prowadzenia tego serwisu. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody i urody. Zapraszam do lektury!