PRAKTYCZNE UZASADNIENIE

Po uzasadnieniu praktycznym nowego męskiego ubioru odnaleźć można dalsze jego przyczyny, bar­dziej idealne. Indywidualizm był znamieniem epo­ki. Towarzyski wiek XIX, który przez. współdzia­łanie ludzi w miastach tyle dokonał w cywilizacji, wiek Balzaka i Zoli, opisujących społeczeństwo, nie bohatera, musiał wytworzyć reakcję. Dążenia indy­widualistyczne, tłumione, wybuchnęły z tym wię­kszą siłą. Artysta, któremu niedawno narzucano obowiązki wychowania, a przynajmniej zabawia­nia otoczenia, zwrócił się przeciw otoczeniu z nie ukrywaną nienawiścią. Modnymi pisarzami końca wieku byli Stirner i Nietzsche. Autorzy Jedynego i jego własności i filozofii skierowanej przeciw wszystkiemu, co ludziom wspólne. Łatwo te indy­widualistyczne tendencje odczytać w ówczesnym kostiumie. Epoka poprzednia, okres pozytywizmu, oznaczała przewagę ubioru, czyli pieniędzy i kraw­ca, nad człowiekiem.

Witaj na moim serwisie! Nazywam się Beata Iwańska na co dzień pracuje w banku, ale moją wielką pasją jest moda, dlatego też zrodził się pomysł prowadzenia tego serwisu. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody i urody. Zapraszam do lektury!