OZDOBA Z PIÓR

Dawny rembrandtowski kapelusz filcowy został zagięty naprzód z jednej, a potem z drugiej i trzeciej strony. Powstał trójróg, charakterystyczny dla ostatnich trzech Ludwików: czternastego, piętnastego, szesnastego. Otrzymał ozdobę z miękkich, fryzowanych piór, a także ze złotych galonów. Kapelusz tak zgięty nadawał się do trzymania w ręce. Głowa w peruce była tak prześliczna, że grzechem byłoby ją zakrywać. Wo­bec tego w zwyczaj weszło siedzenie w komnatach Z odkrytą głową, inaczej niż poprzednio, i trzyma­nie.kapelusza.-Odtąd władca portretował się z fry­zurą nie osłoniętą; tak postępował król Michał Ko- rybut Wiśniowiecki, nasz polski Ludwik XIV.

Witaj na moim serwisie! Nazywam się Beata Iwańska na co dzień pracuje w banku, ale moją wielką pasją jest moda, dlatego też zrodził się pomysł prowadzenia tego serwisu. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody i urody. Zapraszam do lektury!