NIEKTÓRE PRZYCZYNY

Trudno ułożyć te przyczyny obok sie­bie albo po kolei, według ich ważności. Niektóre z nich uwarunkowane były innymi, głębszymi, inne znowu łączyły się z przejawami nowego stylu, a jeszcze inne z jego skutkami, tworząc całość, której wynikiem były początki społeczeństwa współ­czesnego. Niektóre przyczyny były wyraźne: walka 0   władzę dla warstwy mieszczańskiej, kult natury zainteresowanie ludem, coraz ważniejszy głos Anglii na morzu, w polityce, w budowie ogrodu, w sposobie uczesania, w sztuce; nowe wykopaliska w Italii, a więc nowy entuzjazm dla surowego Rzy­mu; wreszcie preromantyzm; w literaturze i w pla­styce, z kultem jednostki swobodnej, naturalnej.

Witaj na moim serwisie! Nazywam się Beata Iwańska na co dzień pracuje w banku, ale moją wielką pasją jest moda, dlatego też zrodził się pomysł prowadzenia tego serwisu. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody i urody. Zapraszam do lektury!