MALARSTWO I STRÓJ

Meble, malarstwo, strój kobiety mu­siały być w wojskowym stylu. Dalszym uzasadnieniem była niedawna przeszłość. Po okresie bezładu i    rządów ulicy prawem rytmu stał się miły woj­skowy ład. Wszyscy byli trochę przerażeni zacie­kłością łagodnych tak długo Francuzów. Pierw­szym odruchem człowieka wolnego jest podobno rzucenie się przed kimś na kolana. To byłoby uzasadnienie zmiany po stronie rządzonych. Ale dla Napoleona ważniejsza była nauka od. strony rządzących. Widział’ na własr.e oczy, jak władza przechodziła w ciągu nocy z rąk do rąk i jak tra­cił ją ten, kto nie miał-za sobą karabinów. Gwardia wewnętrzna dla poparcia autorytetu dykta­tora jeszcze nie’istniała.

Witaj na moim serwisie! Nazywam się Beata Iwańska na co dzień pracuje w banku, ale moją wielką pasją jest moda, dlatego też zrodził się pomysł prowadzenia tego serwisu. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody i urody. Zapraszam do lektury!