KOSTIUM ROMANTYKA

Kostium romantyka dlatego jest dla nas ważny, że w większej mierze niż inne stroje pokazuje nie tylko człowieka w określonym czasie, lecz także typ mężczyzny, który spotkać można w każdej epoce. Na przykład brody i wąskie spod­nie romantyków modne są u podobnej młodzieży w podobnych sytuacjach. Romantyk był człowie­kiem niezadowolonym, człowiekiem buntu. Lubił to manifestować. W każdej sytuacji chciał zade­monstrować swoje stanowisko, wykrzyknąć swoje nie. We Francji w tym okresie bunt romantyków przyspieszyło zjawisko reemigracji, również we­wnętrznej. Dobre posady i stanowiska objęli starzy arystokraci, oni chcieli o wszystkim decydować, oni kazali młodym uczyć się.

Witaj na moim serwisie! Nazywam się Beata Iwańska na co dzień pracuje w banku, ale moją wielką pasją jest moda, dlatego też zrodził się pomysł prowadzenia tego serwisu. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody i urody. Zapraszam do lektury!