HOLENDERSKIE CNOTY

Do tych cnót holenderskich, złączonych z cnotami za­wodu, przyłączyły się jeszcze cnoty wyznania. Błyskotliwa rozrzutność i zmienność ubioru była dziełem papistów: Włochów, Francuzów; w An­glii: dworu Henryka VIII. Ale kościoły reformo­wane zwróciły się przeciw czułostkowości i w tej dziedzinie. Wyrzucono muzykę z kościołów i rajskie barwy, z ubioru. Purytanie w Anglii, kwakrzy w Nowej Anglii, kalwini w Niderlandach wpro­wadzili nieprzejednanie, odpychającą powagę i su­rowość również w zakresie ubioru. Czarny strój i białe kołnierzyki amsterdamskich szlifierzy dia­mentów były podobne do ubioru kleru.

Witaj na moim serwisie! Nazywam się Beata Iwańska na co dzień pracuje w banku, ale moją wielką pasją jest moda, dlatego też zrodził się pomysł prowadzenia tego serwisu. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody i urody. Zapraszam do lektury!