DOKŁADNA KOMPOZYCJA WALORÓW

Bezwzględnie dokładny w kompozycjach walorów Gauguin był wybitnym przykładem nowego malar­stwa. A to ówczesne malarstwo pomaga nam do­strzec jeszcze jeden problem kostiumu jako symbolu czasu: problem ucieczki od miasta i kult natury. Dokładniej wsi. Ważną przyczyną nowego stylu była bowiem także niechęć do cywilizacji, już wy­łącznie miejskiej. Van Gogh, który uciekł na pro­wincję, i Gauguin, który wyjechał na Tahiti nie mogąc znieść ciężaru kultury europejskiej, byli w pewnym sensie malarzami secesji. Modny był zwyczaj wyjeżdżania na niedziele i urlopy do wód, odkrywania gór i morza. Natchnieniem do stwo­rzenia kostiumu secesyjnego mógł być także swo­bodny strój wycieczkowy, a nawet modna sty­lizacja i dekoracja wiejsko-naturalna.

Witaj na moim serwisie! Nazywam się Beata Iwańska na co dzień pracuje w banku, ale moją wielką pasją jest moda, dlatego też zrodził się pomysł prowadzenia tego serwisu. Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących mody i urody. Zapraszam do lektury!