Kategoria: Portret wzorowego mężczyzny

NOWY CEREMONIAŁ

Nowy ceremoniał i nowy kostium stały się instytucją państwową. Rozrywki, teatr, uroczystości nadworne, nawet gra w karty oficjalnie popierana, były instrumentem mądrej polityki personalnej. Te środki dywersji miały oderwać arystokratów od niebezpiecznych myśli. Ludwik XIV wprowadził do armii europejskiej uniform. Znaczenie uniformu było decydujące dla armii w znaczeniu nowoczesnym. Nie możemy so¬bie już wyobrazić państwa bez […]

UNIFORM

Uniform stał się dla państwa symbolem mocy, zaś dla noszącego wyrazem poddania się i przynależności do niej. Człowiek ubrany w strój urzędowy staje się członkiem nowej społeczności, jest w pewnej mierze wolny od indywidualnej kry­tyki i decyzji na rzecz zbiorowej odpowiedzial­ności grupy, uosobionej w przełożonym. W wojsku ubranym w jednolity mundur obowiązuje solidar­ność. A władzę […]

POKAZANIE SIŁY MIĘŚNI

Tak uniform zapoczątkowany przez wielkiego Lu­dwika związany był z kwestią ważniejszą stroju urzędowego. Ta wspaniała transfiguracja była oka­zją zabawy także dla przebranych. Część blasku króla-Słońca spływała na jego dwór. Współzawod­nictwo w noszeniu dworskiej liberii dawało tyle przyjemności, co każde inne. A było mniej szkod­liwe. Strój dworski musiał być jak najmniej natu­ralny. Jego forma nie powinna […]

KOSTIUM

Kostium. powinien był wskazywać na znakomity stan jego właściciela, dalekiego od chęci pracy. Najbardziej trwałym jego rekwizytem była symboliczna peruka, tak zwana państwowa. Peruka kobiet i mężczyzn noszona bywała dla wielu powo­dów. Naprzód dla zakrycia łysiny. Potem dla naj­łatwiejszej zmiany koloru włosów. Z tym łączyły się cele estetyczne, wspólne całemu kostiumowi: upiększenie postaci. Dalszym celem […]

PERUKI MĘŻCZYZN

Wreszcie peruki mężczyzn upodabniały twarz męską do kobiecej. Kobieta od dawna nosiła i nosi włosy dłuższe niż mężczyźni. Stąd przybranie twarzy mężczyzny w \ długie i starannie trefione loki jest oznaką zniewieścienia. Trudno sobie wy­obrazić klasycznego Rzymianina w angielskiej weł­nianej peruce. Wprowadzenie francuskiej, ogrom­nej peruki łączy się także z anegdotką o łysinie Ludwika XIII lub […]

WSTĄŻKA POD KOLANEM

Kaftan ten w pierwszych latach po wojnie trzy­dziestoletniej był jeszcze krótki, do tego stopnia, że między nim a spodniami, widoczna- była koszula, w okresie Moliera bardzo modna. Ko­szula ta widoczna była także w mankietach i pod szyją:’ w ten sposób bielizna puszysta, zdobna wstążkami i koronkami, stawała się ele­mentem elegancji męskiego ubioru. Spodenki były za […]